آرهارد بار

آرهارد بار

پروفسور آرهارد بار (متولد: 21 آگوست 1932) دکترای خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرد و از سال 1966 عضو هیئت علمی UCLA بود. وی یک متخصص برجسته بین المللی گوته است و نه تنها در ادبیات آلمان در قرن 18 تخصص دارد، بلکه در ادبیات قرن 20 و نظریه انتقادی نیز تخصص دارد.

کتاب های آرهارد بار