دیوید لمبرت

دیوید لمبرت

دیوید لمبرت متولد 16 اکتبر 1932 ،  در گروه تاریخ دانشگاه وارویک به مطالعه ی تاریخ کارائیب می پردازد. او همچنین مدیر مرکز مطالعات کارائیب یسو پرسو است.

کتاب های دیوید لمبرت