احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت متولد سال 1347، محقق و مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام است. از جمله تالیفات ایشان می توان به مجموعه کتب روش های تدبر در قرآن، مجموعه کتب منظومه رشد و...اشاره نمود.

کتاب های احمدرضا اخوت