روجر بریجمن

روجر بریجمن

روجر بریجمن زاده ی سال 1940 ، قبل از اینکه به عنوان یک نویسنده مستقل علم و فناوری فعالیت کند ، متصدی موزه علوم لندن بود. او چندین کتاب پرفروش از جمله 1000 اختراع و اکتشاف ، ربات و ... منتشر کرده است.

کتاب های روجر بریجمن

دانشنامه مصور روبات