آنجالی. ق. رئوف

آنجالی. ق. رئوف

آنجالی. ق. رئوف متولد فوریه 1981 ، نویسنده پرفروش انگلیسی و بنیانگذار سازمان غیردولتی Making Herstory ، یک سازمان حقوق زنان برای مقابله با سو استفاده و قاچاق زنان و دختران در انگلستان و جاهای دیگر ، است. او اصالتاً بنگلادشی است. کارهای او تا حدی از تجربیات نژادپرستی است که در کودکی با آنها مواجه شده.

کتاب های آنجالی. ق. رئوف

شاگرد ته کلاس