ایان سرالیر

ایان سرالیر

کتاب های ایان سرالیر

شمشیر نقره ای


افسانه بئوولف


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.