کنت گرهم

کنت گرهم

کنت گرهم، زاده ی 8 مارس 1859 و درگذشته ی 6 جولای 1932، نویسنده ی اسکاتلندی بود که بیشتر به خاطر اثر شاخص خود، باد در درختان بید، شناخته می شود.کنت در ادینبورگ اسکاتلند به دنیا آمد. او چند سال اول زندگی را به خاطر شغل پدر در کنار دریا گذراند و بسیار در آن جا خوشحال بود. اما زمانی که مادرش را در پنج سالگی بر اثر بیماری از دست داد، پدرش که به الکل اعتیاد داشت، مسئولیت مراقبت از او و خواهر و برادرش را به مادربزرگشان در روستایی در برک شایر سپرد.گرهم دوست داشت تا در دانشگاه آکسفورد تحصیل کند اما به دلیل مشکلات مالی نتوانست. او در عوض، در سال 1879 برای کار به بانک انگلیس فرستاده شد و پس از پیشرفت و ترقی در آن جا، در سال 1908 به خاطر بیماری بازنشسته شد. او همزمان با کار در بانک، به علاقه ی اصلی خود یعنی نویسندگی هم روی آورد و موفقیت های بزرگی در این زمینه کسب کرد.کنت گرهم در پنگ بورن برک شایر درگذشت و پیکرش در قبرستان هالی ول در آکسفورد به خاک سپرده شد.

کتاب های کنت گرهم

باد در درختان بید