فهیمه محفوظ

فهیمه محفوظ

فهیمه محفوظ نویسنده این رمان متولد ۱۳۳۵ تهران، لیسانس جامعه شناسی دارد و در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به عنوان ویراستار مشغول به کار است. «خانه پدری، دماغ مادر» رمان دیگر او سال ها قبل توسط نشر تجربه به بازار آمد و در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان نیز آثاری چون «گربه ساعتی»، «اتوبوس شب رو» و «در مرغدانی»، «من از تو می ترسم» و «پشت دیوار» و «صندلی سرگردان» با نقاشی سارا ایروانی را در کارنامه اش دارد. ولی هم اکنون دو رمان نوشته شده دارد که در مرحله پاکنویس و تحریر نهایی است.

کتاب های فهیمه محفوظ