الیزا سرافینلی

الیزا سرافینلی

الیزا سرافینلی متخصص رسانه ، ارتباطات و جامعه ، با شش سال تجربه تحقیق و تدریس می باشد. او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه سینا و کار شناسی ارشدش را از دانشگاه رم دریافت کرد. وی همچنین با یک پروژه تحقیقاتی با تمرکز بر روابط متقابل بین فناوری های جدید تلفن همراه و ارتباطات اجتماعی عکاسی ، دکترای خود را در سال 2015 دریافت کرد (گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه هال).

کتاب های الیزا سرافینلی