اتزیو مانزینی

اتزیو مانزینی

اتزیو مانزینی ، آکادمیس طراحی ایتالیایی و نویسنده ای است که به دلیل کار در زمینه طراحی برای نوآوری و پایداری اجتماعی شهرت دارد. او استاد افتخاری در Politecnico di Milano ، استاد کرسی در دانشگاه هنرهای لندن، و در حال حاضر استاد برجسته در زمینه طراحی برای نوآوری اجتماعی در ELISAVA، و استاد مهمان در دانشگاه Tongji و Jiangnan است. مانزینی بنیانگذار DESIS، یک شبکه بین المللی در زمینه طراحی برای نوآوری و پایداری اجتماعی است.

کتاب های اتزیو مانزینی

طراحی، وقتی همه طراحی می کنند