ویلما دی یانگ

ویلما دی یانگ

ویلما دی یونگ (Wilma De Jong) فیلمساز مستند است و در آموزش عالی تئوری و عمل مستند را آموزش می دهد. پیش از این ویلما به مدت 14 سال شرکت تولیدی مستقل خود را اداره می کرد.

کتاب های ویلما دی یانگ

مستند خلاق