آلفرد روسمر

آلفرد روسمر

آلفرد روسمر (متولد آلفرد گریوت ، 1877–1964) یک فعال سیاسی و مورخ کمونیست فرانسوی متولد آمریکا بود که یکی از اعضای برجسته کمینترن بود. از روزمر به عنوان همراه سیاسی لئون تروتسکی و خاطره نویسی یاد می شود. آلفرد گریوت در سال 1877 در پاترسون، نیوجرسی متولد شد. پدرش در ایالات متحده به عنوان سلمانی کار می کرد و در سال 1884 با خانواده به فرانسه بازگشت. روسمر با یادگیری انگلیسی در کودکی، تا آخر عمر به زبان تسلط داشت.

کتاب های آلفرد روسمر

مسکوی لنین