میبل کالینز

میبل کالینز

میبل کالینز (9 سپتامبر 1851 - 31 مارس 1927) تئوسوفیست انگلیسی و نویسنده بیش از 46 کتاب بود. کالینز در سنت پیتر بندر، گرنزی متولد شد. او نویسنده رمان های مشهور غیبی، نویسنده مد و تبلیغاتی ضد تشریح حیوانات بود.
طبق گفته ویتوریا کرمرز، همانطور که توسط آلیستر کراولی گزارش شده است، کالینز در یک زمان توسط عاشقانه کرمرز و رابرت دونستون استفنسون غیبت گر دنبال می شد. کرمرز ادعا کرد که در طول این مدت او پنج کراوات آغشته به خون را در یک صندوق عقب در زیر تخت استیفنسون پیدا کرده است ، که مربوط به پنج قتل است که توسط جک ریپر در وایتچاپل انجام شده است. استیفنسون به دلیل تلاش محققان مدرن دیگر نامزد جک ریپر نیست. با این حال، استفنسون برای محبت های کالینز رقیب کرمرز بود و این گزارش را نمی توان به طور مستقل تأیید کرد.
در سال 1909 او یک نمایشنامه سیاسی به نام Outlawed با آلیس چاپین نوشت. چاپین یک هنرپیشه متولد آمریکایی بود که یک مبارک فعال بود. در زمان تولید در تئاتر دادگاه در نوامبر 1911 ، چاپین به عنوان یک مجرم به خاطر ستیزه جویی محکوم شد.

کتاب های میبل کالینز

نوری بر فراز راه