کارن دیگن

کارن دیگن

نویسنده کارن دگن زندگی افراد را برای یک شغل تغییر می دهد. وی به عنوان مربی شادی، سلامتی و موفقیت، مردم را از افکار، عقاید و احساساتی که مانع آنها می شود، رها می کند. کارن با مشتریانی از سراسر جهان از طریق اسکایپ و به صورت حضوری در کریستچرچ، نیوزیلند همکاری می کند. او یک سخنران حرفه ای است که تخصص آن شادی، سلامتی و موفقیت در موضوعات مرتبط است.

کتاب های کارن دیگن

گسترش سعادت