لانی استیونز

لانی استیونز

پرفروش ترین نویسنده کتاب های رابطه و قانون جذب لانی استیونز نیز یک متخصص روابط با بیش از 20 سال تجربه در مشاوره و توانمندسازی زنان است. او در کتابهای منحصر به فرد و شناخته شده و توصیه شده خود، "تکنیک های مخفی" قدرت خود را برای مشتعل کردن عشق و توانمند سازی شما در همه زمینه های زندگی خود به اشتراک می گذارد.

کتاب های لانی استیونز

قدرت جادویی عشق