جواد موگویی

جواد موگویی

 جواد موگویی متولد سال 1364 کارگردان و مستندساز ایرانی است.

کتاب های جواد موگویی

غبار در خرداد


آخرین نخست وزیر


خون دل


اسرار آیت