حمیدرضا طالقانی

حمیدرضا طالقانی

اینجانب دکتر سیدحمیدرضا طالقانی؛ دارای لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد و فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی از تهران و دکترای مدرسی معارف اسلامی (ph.D) از تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در حوزه قضایی اصفهان هستم. تا کنون 5 جلد کتاب منتشر کرده ام که مشهورترین آن، کتاب حماسه تپه برهانی است که در سال 1365، به عنوان بهترین خاطره دفاع مقدس شناخته شد و از دست رئیس جمهور وقت؛ حضرت آیه الله خامنه ای مد ظله جایزه گرفتم. این کتاب در سال 1373 به عنوان بهترین کتاب سال دفاع مقدس شناخته شد و از دست رئیس جمهور وقت؛ آقای هاشمی رفسنجانی جایزه دریافت کردم و در سال 1379 نیز به عنوان بهترین کتاب بیست سال ادبیات دفاع مقدس شناخته شد و از دست رئیس جمهور وقت جایزه گرفتم. اینجانب رزمنده بسیجی و جانباز دفاع مقدس هستم.

کتاب های حمیدرضا طالقانی

حماسه ی تپه ی برهانی