رضیه غبیشی

رضیه غبیشی

رضیه غبیشی همسر پاسدار شهید جانباز حاج محمود عطشانی، دارای ۴ فرزند پسر که ۳ تا از فرزندان این خانم نویسنده در بحبوحه ی جنگ به دنیا آمده اند. خانم غبیشی در جنگ به عنوان مترجم و تدارکات و روابط عمومی سپاه فعالیت کرده است. در تاریخ ۷/۱۲/۵۹ ازدواج کرده و به علت محاصره ی شهر به بندر چوئبده رفته و بعد از آن به جزیره مینو رفته و شرو ع به نوشتن خاطرات جنگ کرده، که کتاب منتشر شده از این بانوی نویسنده گنجینه ی رنج می باشد

کتاب های رضیه غبیشی

ملا صالح


گنجینه رنج


به شرط عاشقی


خانم کارکوب