منصور انوری

منصور انوری

منصور انوری متولد 1334 در توابع نیشابور، نویسنده ی ایرانی است. او نویسندگی را ابتدا با داستان کوتاه ( بی بی سی ) در سال 1364 آغاز کرد و در ادامه مجموعه داستان ها و رمانهایی منتشر کرد.

کتاب های منصور انوری

جاده جنگ 1


جاده جنگ (2)