محمدمهدی بهداروند

محمدمهدی بهداروند

محمدمهدی بهداروند متولد سال 1342 است. وی فارغ التحصیل شدن دوره دکترای جامعه شناسی با گرایش مردم شناسی در سال 1374 و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه (1380) می باشد. وی ـ عضو هیئت تحریریه مجله یاس و مجله پیام زن است. همچنین ایشان استاد حوزه و دانشگاه: تدریس اندیشه کلامی و سیاسی در دانشگاه ـ حوزه: تدریس مکاسب و کفایه می باشد.

کتاب های محمدمهدی بهداروند

زندان الرشید


ایستگاه آسمان


آسمان نزدیک است


شب بی ستاره


گمشده من