دژو کوستولنیی

دژو کوستولنیی

دژو کوستولنیی (29 مارس 1885 - 3 نوامبر 1936) نویسنده ، روزنامه نگار و مترجم مجارستانی بود. او در تمام ژانرهای ادبی ، از شعر تا مقاله ها تا نمایشنامه ، می نوشت. او سبک خود را از نمادگرایی فرانسوی ، امپرسیونیسم ، اکسپرسیونیسم و ​​رئالیسم روانشناختی ساخت. او پدر آینده پژوهی در ادبیات مجارستان شناخته می شود. 

کتاب های دژو کوستولنیی

کورنل استی


روزی که نبود