کریم لوچارویچ

کریم لوچارویچ

کریم لوژارویچ معروف به دکتر، در سال 1958 در سارایوو متولد شد. وی دارای مدرک اقتصادی است. از سال 1990 او عضو شورای شهر سارایوو بود. قبل از جنگ در بوسنی و هرزگوین در سال 1992، وی در مدیریت هولدینگ UNIS بود. او به طور فعال در دفاع از BiH نقش دارد و یکی از بنیانگذاران لیگ میهنی است. وی از سال 1992 تا 1993 فرمانده پلیس نظامی جمهوری BiH و سپس رئیس امنیت نظامی بود. پلیس نظامی در تمام اقدامات دفاعی سارایوو شرکت داشت. یکی از معروف ترین و مهمترین اقدامات واحد لوژارویچ جلوگیری از عقب نشینی سلاح های JNA از پادگان "Jusuf Džonlić" در نداریچی است. در آن اقدام، 163 کامیون پر از سلاح و مهمات کشف و ضبط شد که بعداً از شهر دفاع کردند. در اواسط ژوئن 1992، لوکارویچ و یگانش وارد شهرک دوابرینجا در سارایوو از بالای تپه موجیملو شدند. در آنجا، آنها در دفاع و رفع انسداد دوبرینجا، موجیملو و اولیمپیجیسکی ناسلژه شرکت کردند که طی آن 10 تانک و 32 حمل کننده منهدم شد که از این تعداد 9 دستگاه حمل و یک تانک گرفته شد که بعداً برای دفاع مورد استفاده قرار گرفت.

کتاب های کریم لوچارویچ

نبرد برای سارایوو