فرنگیس یاوری

فرنگیس یاوری

فرنگیس یاوری متولد سال ۱۳۴۸ در کرمانشاه، محقق و مدرس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشد. او دانش آموخته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا_دانشگاه تهران و بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

کتاب های فرنگیس یاوری

ساز حنجره