مارک کولی ون

مارک کولی ون

مارک کولی ون فیلسوف استرالیایی و استاد فلسفه دانشگاه سیدنی است. وی رئیس سابق انجمن فلسفه استرالیا است. کولی ون به دلیل تحقیق در فلسفه ریاضیات شناخته شده است.

کتاب های مارک کولی ون