ویلیام نوبل

ویلیام نوبل

ویلیام نوبل نویسنده 15 کتاب است، از جمله سه قانون برای نوشتن یک رمان، بیست و هشت بزرگترین اشتباهات نوشتاری، و تحریم کتاب در آمریکا. مقالات وی در مجله هایی مانند Writers Digest و Self منتشر شده است. او در جزایر ایالت نیوجرسی زندگی می کند.

کتاب های ویلیام نوبل