تیموتی کوریگان

تیموتی کوریگان

تیموتی کوریگان (متولد: 30 مارس 1951) استاد مطالعات انگلیسی و سینما در دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده فیلم Essay: از Montaigne ، After Marker است.

کتاب های تیموتی کوریگان