دیوید تامسن

دیوید تامسن

دیوید تامسن متولد سال 1941، مشهور به عنوان یکی از بزرگترین مقامات زنده در فیلم ها، نویسنده کتاب فرهنگ نامه بیوگرافی جدید است که اکنون در پنجمین دوره چاپ است. کتاب های وی شامل بیوگرافی نیکول کیدمن و The Whole Equation: A History of Hollywood است. تامسن همچنین نویسنده تحسین برانگیز "آیا شما دیده اید ...؟": مقدمه شخصی 1000 فیلم است. وی در سال 1941 در لندن متولد شد و اکنون در سانفرانسیسکو زندگی می کند.

کتاب های دیوید تامسن

خواب ابدی


همفری بوگارت


گری کوپر