ادوارد باسکومب

ادوارد باسکومب

ادوارد باسکومب نویسنده، منتقد و نظریه‌پرداز سینما، اهل آمریکا و متولد 1941 است.

کتاب های ادوارد باسکومب

نابخشوده