لوسی فیشر

لوسی فیشر

لوسی فیشر متولد 1945، محقق مطالعات فیلم آمریکایی است که در حال حاضر استاد برجسته دانشگاه پیتسبورگ است. فیشر در سالهای 2001-2003 رئیس انجمن مطالعات سینما و رسانه بود.

کتاب های لوسی فیشر

طلوع