استفن واینز

استفن واینز

استفن واینز روزنامه نگار و مجری مستقر در هنگ کنگ است . وی سردبیر و بنیانگذار روزنامه شرق اکسپرس و نویسنده هنگ کنگ: مستعمره جدید چین می باشد.، وی برای بی بی سی ، آبزرور ، گاردین ، ​​دیلی تلگراف ، ایندیپندنت و ساندی تایمز کار کرده است. 

کتاب های استفن واینز