واسیل بی کوف

واسیل بی کوف

واسیل بیکوف یا واسیل بیکائو نویسنده بلاروس در زمان شوروی است. که در ایران با رمان سوتنیکوف ( در ایران به نام عروج) و نسخه سینمایی این رمان مطرح شد.

کتاب های واسیل بی کوف

سوتنیکوف