محمدعلی میرمومنی

محمدعلی میرمومنی

گفتنی است سید محمدعلی میرمومنی سال 1350 در اراک متولد شد. او دکترای زبان و ادبیات فارسی است که در سال 1386 موفق به اخذ درجه استادی از انجمن خوش‌نویسان ایران و سال 1390 درجه هنری یک از وزارت فرهنگ و ارشاد معادل دکترای هنر شد. حدود 12 نمایشگاه انفرادی در ایران و استانبول و برگزاری نمایشگاه‌های گروهی، نگارش کتاب «قصه عشق ایاز»، نگارش «رباعیات و غزل‌های شیخ بهایی» و ... از دیگر فعالیت‌های هنری وی است.

کتاب های محمدعلی میرمومنی

قصه عشق ایاز