احمدرضا میرمقتدایی

احمدرضا میرمقتدایی

احمدرضا میرمقتدایی متولد سال 1354 است. «نقش آرايه‌ها» و «طراحي با قيچي» از کتاب‌های منتشر شده وی هستند. او عضو هیئت علمی و مدیرگروه گرافیک دانشگاه سپهر و مولف 4 کتاب تخصصی گرافیگ و مقاله های متعدد می باشد.

کتاب های احمدرضا میرمقتدایی

فراموشم مکن