یونس نوربخش

یونس نوربخش

یونس نوربخش (زاده ۱۳۴۴ در شهر مرند)، وی جامعه‌شناس، اندیشمند، فعال در حوزهٔ سیاسی و اجتماعی و دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. او با حکم رئیس وقت دانشگاه تهران، رئیس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) بوده و پس از آن به سمت رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران (از دی ماه سال ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰) منصوب گردید.

کتاب های یونس نوربخش