دیوید چاریاندی

دیوید چاریاندی

دیوید چاریاندی متولد سال 1969 ، نویسنده ی کانادایی می باشد. والدین وی در دهه 1960 از ترینیداد به کانادا مهاجرت کردند. او در اسکاربورو انتاریو به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد از کارلتون و دکترا از دانشگاه یورک است. وی در ونکوور زندگی می کند و در گروه انگلیسی در دانشگاه سایمون فریزر تدریس می کند. 


کتاب های دیوید چاریاندی

برادر