کریستف دژور

کریستف دژور

کریستف دژور (متولد 7 آوریل 1949 ، پاریس ، فرانسه) یک پزشک سابق بیمارستان در روانپزشکی، روانکاو و استاد کرسی روانکاوی، بهداشت و کار در کنسرواتوار ملی فرانسه و هنرها (هنرستان ملی هنر و صنایع دستی) می باشد.

کتاب های کریستف دژور

عامل انسانی