جای یانگ شین

جای یانگ شین

جای یانگ شین متولد سال 1980 میلادی، نویسنده چینی است.

کتاب های جای یانگ شین

فرهنگ چین (معماری)