مارک جین

مارک جین

مارک جین (ساسکیا ساسن) جغرافی دان و استاد دانشگاه انگلیسی است. از سال 2015، وی استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه کاردیف است. جین در سال 1991 با مدرک لیسانس در رشته جغرافیا، جامعه شناسی و انسان شناسی از دانشگاه Kee فارغ التحصیل شد. در سال 1995، وی کارشناسی ارشد جغرافیا را در دانشگاه ساسکس به پایان رساند و سپس از سال 1997 تا 2000 تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه استافوردشایر انجام داد. دکترای وی در سال 2002 برای پایان نامه "جغرافیای مصرف و بازآفرینی شهری: مطالعه موردی استوک بر روی ترنت" اعطا شد. جین کار آکادمیک خود را به عنوان مدرس در دانشگاه استفوردشایر (2001-2001) آغاز کرد و پس از آن به مدت یک سال عضو تدریس در دانشگاه بیرمنگام بود و سپس دو سال را به عنوان افسر توسعه در دانشگاه استافوردشایر گذراند. در سال 2004، او یک همکار تحقیقاتی در دانشگاه شفیلد بود، و سپس یک سال را به عنوان یک محقق تحقیقاتی در دانشگاه لیدز در سال 2005 گذراند. وی سپس با عنوان مدرس جغرافیای انسانی در سال 2005 به دانشگاه منچستر پیوست. وی در سال 2011 به عنوان استاد ارشد و در سال 2013 به عنوان خواننده ارتقا یافت. وی در سال 2015 به عنوان استاد جغرافیای انسانی به دانشگاه کاردیف نقل مکان کرد.

کتاب های مارک جین

شهرها در اقتصاد جهانی