محمدعلی فتح الهی

محمدعلی فتح الهی

محمدعلی فتح الهی متولد سال 1341، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران، دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدیر گروه اندیشه سیاسی اسلام ، پژوهشگاه علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی می باشد.

کتاب های محمدعلی فتح الهی

شکل گیری ملیت ایرانی