داریوش رحمانیان

داریوش رحمانیان

داریوش رحمانیان کوشککی (زادهٔ ۱۳۴۴ در بروجرد) نویسنده و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران است. او مؤلف کتابی تحت عنوان «جنبش مشروطه» است که به عقیده برخی صاحبنظران نگاه معتدلی به نهضت مشروطه دارد.[۴] او دوره کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز (۱۳۶۸)، دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۲) و دوره دکتری را در دانشگاه تبریز (۱۳۸۱) گذراند.
وی در حوزهٔ تاریخ معاصر ایران و مسائل نظری تاریخ، پژوهش و تدریس می‌کند.

کتاب های داریوش رحمانیان