فیلیپ کارل سالزمن

فیلیپ کارل سالزمن

فیلیپ کارل سالزمن (متولد سال 1940) استاد برجسته انسان شناسی در دانشگاه مک گیل، کبک، کانادا است. سالزمن در سال 1962 از کالج انطاکیه در اوهایو، ایالات متحده فارغ التحصیل شد و از دانشگاه شیکاگو در سال 1972 (سازگاری و تغییر در میان یاراحمدزای بلوچ) دکترای خود را دریافت کرد. وی تحقیقات میدانی را در میان مردم دامدار انجام داد، ابتدا قبیله عشایری شاه نوازی در بلوچستان (ایران)، سپس با دامداران بهاروادین ریکا در گجرات و راجستان (راجستان) در (هند) و ویلاگراند استریسایلی، ساردینیا (ایتالیا) او از دانشگاه مک گیل بازنشسته شده و یکی از اعضای ارشد مرکز Frontier برای سیاست های عمومی، یک اندیشکده کانادایی است که با اندیشه سیاسی بازار آزاد و محافظه کار مرتبط است، می باشد.

کتاب های فیلیپ کارل سالزمن

فهم فرهنگ