مارسل دانسی

مارسل دانسی

مارسل دانسی متولد 1946 ، استاد روانشناسی زبان شناسی و نشانه شناسی در دانشگاه تورنتو است. او به دلیل فعالیت در زبان ، ارتباطات و نشانه شناسی شناخته شده است. وی همچنین دارای سمت هایی در دانشگاه راتگرز (1972) ، دانشگاه روم (1988) ، دانشگاه کاتولیک میلان (1990) و دانشگاه لوگانو است.

کتاب های مارسل دانسی