سیلویا لوراگی

سیلویا لوراگی

سیلویا لوراگی در دانشگاه پاویا به تدریس زبانشناسی عمومی می پردازد. او به زبان شناسی تاریخی، نوع شناسی زبانی و زبان شناسی شناختی علاقه مند است و بیش از هر چیز خود را وقف مطالعه زبان های یونانی، لاتین و آناتولی می کند.
او نویسنده مقاله ها و مشارکت های بی شماری است که در مجامع ملی و بین المللی منتشر شده و از مجلدات مختلف است.

کتاب های سیلویا لوراگی