پی یر ژان لوییزار

پی یر ژان لوییزار

پیر ژان لوئیزارد مورخی است که به تاریخ اسلام معاصر اختصاص دارد.
او به لطف موفقیت در کتاب خود به نام "در دام داعش" برای عموم مردم فرانسه شناخته شده است. وی برای این کتاب جایزه Brienne را برای کتاب ژئوپلیتیک 2015 دریافت کرد.
پییر مرتباً در رسانه های فرانسه درباره درگیری ها در خاورمیانه، به عنوان مثال در لوموند، لیبراسیون یا نیس-متین صحبت می کند.

کتاب های پی یر ژان لوییزار

در دام داعش