برایان آر مارتین

برایان آر مارتین

برایان آر مارتین استاد فیزیک دانشگاه کالج لندن است ، جایی که وی تا سال 2004 مدیر گروه فیزیک بود. کتاب او در مورد فیزیک هسته ای و ذرات ، که اکنون در چاپ دوم است ، به عنوان یک کتاب درسی کارشناسی شناخته شده است. 

کتاب های برایان آر مارتین

فیزیک ذرات