مارسلو گلیسر

مارسلو گلیسر

مارسلو گلیسر متولد 19 مارس 1959، فیزیکدان و ستاره شناس برزیلی است. وی در حال حاضر استاد فیزیک و نجوم در کالج دارتموث است. او در سال 1981 لیسانس خود را از دانشگاه پونتیفیکای ریو دوژانیرو ، کارشناسی ارشد را در سال 1982 از دانشگاه فدرال ریودوژانیرو ، و دکترای خود را در سال 1986 از کالج کینگ لندن دریافت کرد. وی از سال 1991 در کالج دارتموث تدریس می کرد ، جایی که در سال 1999 جایزه ی فلسفه طبیعی اپلتون به او اعطا شد ، و در حال حاضر استاد فیزیک و نجوم است.

کتاب های مارسلو گلیسر

رقص جهان