چارلز بی فلدرمن

چارلز بی فلدرمن

دکتر فلدرمن بیش از بیست و هفت سال در هیئت علمی UNM بوده و دوره های مختلفی را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس کرده است. وی دوره ای را در زمینه اخلاق حرفه ای برای مهندسان تدوین و تدریس کرده است و در پروژه های تحقیقاتی در زمینه مسائل اخلاقی در فناوری نانو مشارکت داشته است. وی همچنین طی چند سال گذشته سمینارهای توسعه حرفه ای در زمینه اخلاق را برای مهندسان در نیومکزیکو و سایر نقاط تدریس کرده است. ویرایش چهارم کتاب درسی وی، اخلاق مهندسی، در سال 2011 منتشر شد. پروفسور فلدرمن همچنین به عنوان مدیر مسئول معاملات IEEE در زمینه آموزش فعالیت داشته است.

کتاب های چارلز بی فلدرمن

بایسته های اخلاق مهندسی