پاتریشیا مک نایر

پاتریشیا مک نایر

دکتر پاتریشیا مک نایر پزشک و روزنامه نگار حوزه پزشکی است که به طور منظم در رادیو BBC و BBCi Health کار می کند.

کتاب های پاتریشیا مک نایر

سندرم روده ی تحریک پذیر