محمدتقی فاضل میبدی

محمدتقی فاضل میبدی

محمدتقی فاضل میبدی (زادهٔ ۶ مرداد ۱۳۳۲ در میبد)، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید قم است. در ۶ مرداد ۱۳۳۲ در شهر میبد، استان یزد زاده شد. در سال ۱۳۵۰ به حوزه علمیه قم وارد شد. در دوران تحصیل در حوزهٔ علمیهٔ قم و نزد یوسف صانعی بودند. استادان فلسفهٔ او یحیی انصاری شیرازی و عبدالله جوادی آملی بودند؛ و درس خارج اصول را برای ۶ سال نزد ناصر مکارم شیرازی خواند. خارج فقه را نیز برای ۶ سال نزد حسینعلی منتظری خواند. او سابقهٔ تدریس دروس شرح لمعه، حاشیه منطق، بدایة الحکمه، اصول فقه و کفایه را دارد. همچنین با مراکز علمی-پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و دفتر تحقیقات به عنوان محقق همکاری می‌کند.

کتاب های محمدتقی فاضل میبدی

شریعت،عرف و عقلانیت