کوام مکنزی

کوام مکنزی

کوام جولیوس مک کنزی مدیرعامل موسسه ولزلی، یک اندیشکده سیاسی مستقر در تورنتو، انتاریو است. مک کنزی در انگلستان متولد شد، یک پزشک و استاد کامل در گروه روانپزشکی دانشگاه تورنتو است. وی به عنوان پزشک، محقق، مشاور سیاست، روزنامه نگار و صدا و سیما کار کرده است.

کتاب های کوام مکنزی

افسردگی


افسردگی